Cântarea în biserică (Al. Popescu-Cernica, 1912)

Liturghia-cereasca

Sfântul Apostol Pavel cel care s-a ridicat cu mintea până în al treilea cer și care a studiat pe om sub toate formele, căutând să-l readucă iarăși în starea de fericire primitivă urmând pas cu pas învățăturile Mântuitorului, în epistola sa către Efeseni, voind să vorbească de felul cum trebuie să doxologim pe Dumnezeu, în salmi și în cântări sfinte, zice: “Umpleți-vă de Duhul Sfânt, zicând în sine psalmi, imnuri și cântări duhovnicești, cântând și lăudând pe Dumnezeu în inimile voastre”.

Din aceste cuvinte putem lesne înțelege că cântarea în biserică trebuie astfel executată, încât ea să fie o manifestațiune fidelă de smerenie și respect, ce omul datorește față de Creatorul său, și să nu se dea cea mai mică umbră de îngâmfare, de mândrie și de necuviință.

Lentitatea, ușurința, raritatea, tactul și o voce dulce, plăcută și executată după toate regulele stabilite de cerințele Bisericei, sunt calitățile indispensabile ce se cer cântărei în biserică. (Exemplu audio)

În timpurile vechi, cum găsim în Pateric, monahii și pusnicii cosiderau cântarea ca ceva nepotrivit cu viața lor truditoare și cei cereau ucenicilor lor a se înteletnici mai mult cu ruga, cu postul și cu vărsarea lacrimilor, singurele cari plac celui prea înalt. Așa, Ava Pamvo, fiind întrebat de ucenicul său Nitria pentru ce ei nu urmează obiceiului monahilor egipteni, de a cânta canoane și tropare, acela îi răspunde: “Vai de noi fiule, căci a venit timpul ca monahii să părăsească nutrimântul cel solid, dictat de Duhul Sfânt și să urmărească cântări și glasuri”.

Cu alte cuvinte, Cuviosul Pamvo, privește într-o cântare rea, nepotrivită și prost executată ca ceva nefolositor, păgubitor și nicidecum potrivit cu cinstea și lauda ce trebue a aduce ca prinos de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu.

De aci urmează nu doar că nu trebuie a lăuda și a prea mări numele lui Dumnezeu în psalmi și cântări sfinte, ci, pe cât ne stă prin putință, executând o cântare, un trisagiu [Trisaghion], să le executăm după toate normele cerute de regulele bisericești, fără scălâmbăeri, strigăte, bocete și într-un mod strident și care ar putea aduce desgust auditorilor.

Așa, am avut nefericita ocazie să aud mai acum câteva zile la un te-deum pe un confrate preot spuind o evanghelie cu o voce și cu niște gesturi atât de rele și fără nici un simț că toți auditorii au pufnit în râs deși erau în număr de 6-8 sute de persoane și toți din corpul didactic.

Iată ce va să zică când nu știm să ne dăm seama de rostul și rolul ce are cântarea în biserică! Cu atât mai mult, când în biserică rolul principal îl joacă cântărețul.

El e farul care poate înduioșa inima prin cântare dulce, sonoră, frumoasă, lină și fermecătoare. Și tot cântărețul, strein de arta muzicală și cu o voce spărtigoasă, gângavă, mult nazală și fără nici o noimă, în loc să facă pe credincios a se lipi de biserică și a iubi casa lui Domnului, îl poate desgusta, îl poate face să zică: “La ce să mă duc la biserică? Ce am să aud acolo? Nimic, decât un popă mormăind și un dascăl incult cu o voce respingătoare și aproape animalică”.

O cântare dulce, lină, plăcută – după cel cu rostul de aur, e o cântare angelică, heruvimică și plină de farmec.

Să căutăm deci, pe cât ne stă prin putință, să nu strigăm, să nu ne opintim, să nu gesticulăm când cântăm, ci din imnele, dogologiile și trisagiile noastre să facem astfel ca sufletul și inima celui ce ne ascultă, să rămână cu desăvârșire satisfăcute, iar numele lui Dumnezeu să se binecuvinteze în veci nesfârșiți.

Economul Al. Popescu-Cernica.

Extras din Revista Cultura.

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s